Energimærkning


HusSyn.com           Din bestillingsportal

Energimærkning af


-Enfamiliehuse


-Flerfamiliehuse m.v.


-Kontor- og erhvervsejendomme o.s.v.

En energimærkerapport på bygningen er lovpligtigt, når du sælger dit helårshus, stuehus eller nyt sommerhus, din ejerlejlighed eller andelsbolig. Både nye og eksisterende bygninger skal energimærkes.

Energimærkningen består af en vurdering af bygnings energimæssige tilstand, samt hvad et energiforbrug vil være i dit hus af en gennemsnitsfamilie. 

Pris: Priser for udarbejdelse af et energimærke beregnes på baggrund af den gældende prisliste og reguleres af Energistyrelsen. Prisen afhænger bl.a. af størrelsen på din ejendom.

Der er forskellige regler for energimærkning, og hvornår energimærkningen skal udføres. De forskellige ejendomstyper, kan være enfamiliehus, flerfamiliehuse, ejerlejlighed, andelsbolig, kontor- og erhvervsejendomme osv.


Et energimærke udarbejdes af en energikonsulent uddannet og beskikket af Energistyrelsen.


Energimærkningen skal give forbrugeren et overblik over bygningens forbrug af varme og el og kan endvidere indeholde oplysninger om vandforbrug. 

Du får:


-  Besigtigelse og energimæssig vurdering af din ejendom.


-  Beregning af din bygnings forbrug og energimæssige tilstand.


-  Energimærkerapport inkl. konkrete forslag til energibesparelse. 


Copyright 2019© All Rights Reserved